Modul 9: Strategi & Planlægning

Det afsluttende modul i strategi og planlægning opsamler alle moduler og gør dig i stand til at udarbejde en effektiv og sammenhængende digital marketingstrategi. Modulet har til formål at hjælpe planlægningen og udarbejdelsen af din digital marketingstrategi godt på vej.

lifted_27a

I første del lærer du om processen omkring informationsindsamling og får øvelser, hvor du skal udarbejde en situationsanalyse og en definition af din målgruppe (personas). I anden del skal du definere klare mål for din virksomheds digitale marketingplan og vælge relevante værktøjer og kanaler på baggrund af den valgte målgruppe, mål og budget. Formålet er at udarbejde en handlingsplan for at skabe en sammenhængende projektplan i forhold til delmål, resultater og ressourcer. Den tredje del understreger vigtigheden af gentagne processer med overvågning, analyser og forbedringer, som er baseret på den indsamlede data og de opnåede resultater. Formålet med modulet er at give dig færdigheder til at udarbejde en samlet digital marketingplan for din virksomhed, som giver dig mulighed for at implementere en succesfuld og effektiv digital marketing strategi.