Har I en læringskultur med fokus på digitale kompetencer?

Hvad betyder “digital” for din virksomhed? Hvad er succesraten for digitale initiativer? Har I udviklet en læringskultur med fokus på digitale kompetencer?

En ting er sikkert blandt ledere og virksomhedsejere: Vi ved, at vores kunder ændrer adfærd på grund af e-handlen, de sociale medier og nye digitale kanaler. Kunderne stiller nye og flere krav – krav vi skal imødekomme inden konkurrenterne skyder op fra uventede kanter og leverer netop det, vores kunder ønsker. Men hvad betyder “digital” egentlig for din virksomhed og hvordan påvirker det dine kunders adfærd og krav? I en ny rapport fra INSEAD, The Real Impact of Digital – As Seen from the “Virtual Coalface, fremgår det, at der ikke findes en “one-size-fits-all” tilgang til, hvordan “digital” anvendes – tilgangen skal i stedet arbejdes ind i den enkelte virksomheds egen kultur og tilpasses derefter. Ud af de 1160 adspurgte ledere, direktører og bestyrelsesmedlemmer fra en bred vifte af organisationer og brancher var alle engageret i digitale initiativer.

2 områder du bør overveje, når du arbejder med digital transformation

1. Udnyt data til at forstå dine kunder og hvordan du skal arbejde med digital  transformation
Som nævnt er der ikke en universel “one-size-fits-all” digital implementeringsstrategi, fordi din forretningsmodel, produkter og kundesegmenter er med til at afgøre, hvilke digitale kanaler der er relevante at bruge til understøttelse af salgsinitiativer, marketingsmetoder, brandidentitet samt interne og eksterne processer. I rapporten fra INSEAD fremgår det, at 23% mener, at den væsentligste grund til at øge indsatsen af digitale initiativer, er at effektivisere kundeengagementet, som skal sikre en bedre dialog, kommunikation, forståelse og indsigt i kundernes behov og adfærd.

Et eksempel på, hvordan det kan anvendes i praktisk, er Lego, som forstår at udnytte digitale medier til at øge deres engagement med børn. Deres hovedfokus er i dag: “Hvordan kan vi engagere børn gennem digitale medier med Lego bricks?”. Fundamentet for at Lego kan besvare det spørgsmål er, at de forstår deres kunders behov og adfærd. Uanset om vi taler old school eller new school marketing, så har det altid været vigtigt at forstå sine kunder, men nye teknologier og digitale kanaler gør det markant nemmere og billigere at indsamle data om vores kunder, som vi kan bruge til at tilpasse vores produktudvikling, kommunikation og marketingindsats. Rigtig mange virksomheder øger i disse år deres investeringer inden for digital marketing, e-handel og mobility – men de slås med at sætte deres investeringer ind i en større sammenhæng med det overordnet mål. Derfor er det afgørende at gøre data til en integreret del af beslutninger om nye digitale tiltag.

Det understøttes i en analyse fra Capgemini Sogeti, som siden 2011 har arbejdet sammen med MIT Universitetet i USA om at forstå digital transformation. Analysen viser to udfordringer, som mange virksomheder oplever i arbejdet med digital transformation:

  1. Digital transformation bliver ofte behandlet som ”digitale projekter”, som implementeres med det formål at optimere processer og arbejdsgange (f.eks. nyt CRM-system eller website) –  men ofte understøtter det ikke virksomhedens vision, målsætninger og digitale strategi.
  2. Mange virksomheder oplever, at de mangler analyseværktøjer til at tage databaserede beslutninger, som går hånd i hånd med målsætningerne.

I analysen fra Capgemini Sogeti og  MIT Universitetet konkluderers det, at de virksomheder, som lykkedes med digital transformation, er virksomheder, hvor ledelsen driver den digitale transformation og evner at skabe kobling mellem datadreven kundeindsigt, strategi, vision og fokuserer på at opbygge en læringskultur.

2. Gør medarbejdere til “digital champions” og skab en læringskultur
Digital transformation bør starte med at gøre medarbejderne til “digital champions” ved at skabe en læringskultur, hvor det er naturligt at teste og afprøve nye metoder, og indsamle data på, hvad der virker og ikke virker. Digital transformation handler i høj grad om at give medarbejdere og ledere adgang til uddannelse og opkvalificering af digitale kompetencer, så de har de nødvendige færdigheder til at vurdere nye teknologier og digitale kanaler. I en undersøgelse fra ECDL Foundation fremgår det, at selvom folk har adgang til digitale platforme, så udvikler de ikke automatisk digitale færdigheder. Selv i “digital advanced countries” som Østrig, Danmark, Finland, Tyskland og Schweiz er der store digitale kompetence-gaps. Forskning viser, at digital kompetenceudvikling forbedrer den generelle ydeevne, og folk med certifikater i digitale uddannelser og kurser klarer sig bedre end dem uden.

Konklusionen på ovenstående er, at virksomheder bør se digital transformation som en dynamisk proces, der drives af ledelsen, men realiseres med de rette kompetencer. En proces som løbende skal tilpasses efter kundernes skiftende adfærd,  hvor data driver beslutningsprocesser, og nye teknologier, digitale kanaler og markedstendenser udnyttes til at skabe målbar vækst.   

 

Hos LIFTED COMPETENCE hjælper vi med at kortlægge, definere og igangsætte standardiserede eller skræddersyede uddannelsesforløb, hvor vi udbyder markedets førende diplomuddannelse inden for digital marketing, som er udviklet af bl.a. Google, Facebook og Ebay. Med afsæt i jeres specifikke behov, kultur og udfordringer, får du markedets nyeste digitale værktøjer og metoder, så I kan levere datadrevne beslutninger, målbare resultater og øget værdi af jeres indsats på tværs af digitale kanaler.

Recent Posts